HOSPITALSBEHANDLING

 

Problemer efter hospitalshenvisning

Har du spørgsmål om f.eks ventetider eller oplever du problemer efter vi har henvist til sygehusbehandling skal du rette henvendelse til den pågældende hospitalsafdeling.

 Får du ikke løst dit problem ved at snakke med hospitalsafdelingen kan du få hjælp af Patientvejlederen

 På alle hospitaler i Region Hovedstaden og på Regionsgården i Hillerød er der ansat en patientvejleder, som gerne besvarer spørgsmål fra dig eller dine pårørende i forbindelse med ophold på hospital eller psykiatrisk center, eller anden kontakt med sundhedsvæsenet.

 Patientvejlederen kan bl.a.:

  • Oplyse om, hvor du kan få en given behandling eller henvise til nogen, der kan give oplysningen
  • Være med til at udrede misforståelser mellem patient og sundhedsvæsenet
  • Vejlede om patientrettigheder
  • Oplyse om ventetider såvel på offentlige som på private hospitaler/klinikker
  • Oplyse om reglerne frit og udvidet frit sygehusvalg
  • Oplyse om befordringsregler
  • Vejlede om klageadgange, herunder indberetning af utilsigtede hændelser
  • Vejlede om mulighed for at søge erstatning ved skader i forbindelse med behandling
  • Hjælpe dig med at udforme og videresende skriftlige klager og anmeldelse af erstatningskrav.

 

Oversigt over patientvejledere i Region Hovedstaden:
www.regionh.dk

Glostrup Hospital
 Ndr. Ringvej 29-67
 2600 Glostrup
 Tlf.: 3866 6637
Patientkontorglostrup@regionh.dk

Herlev Ringvej 75
 2730 Herlev
 Tlf.; 3866 6640
Patientkontor@herlevregionh.dk

Hvidovre Hospital
 Kettegårds Alle 30
 2650 Hvidovre
 Tlf.: 3866 6642
Patientkontorhvidovre@regionh.dk

 Rigshospitalet
 Blegdamsvej 9, Afsnit 41-02
 2100 København Ø
 Tlf.: 3866 6644
Patientkontorrigshospitalet@regionh.dk

 Gentofte Hospital
 Niels Andersens Vej 65
 2900 Hellerup
 Tlf.: 3866 6636
Patientkontorgentofte@regionh.dk


www.regionh.dk/Sundhed/Patientrettigheder/patientvejleder/Sider/Patientvejledere-i-regionen.aspx